http://chrintz.dk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_video.svg

Filmproduktioner

http://chrintz.dk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_megaphone.svg

Kommunikation

http://chrintz.dk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_transform_bezier.svg

Digital design

http://chrintz.dk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_share.svg

Sociale medier

http://chrintz.dk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate.svg

Animationer

http://chrintz.dk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_cloud.svg

Web

Jeg beskæftiger mig med design, web, film, animationer, analyse og strategi

Lidt om mig

Jeg har specialiseret mig i strategisk- design og kommunikation og har derudover veludviklet digitale kompetencer. Jeg mener, at digitalisering og dataanalyse er vejen frem for bedrer strategiske beslutninger, og det er også det, jeg valgte at arbejde med i min specialeafhandling. Her undersøgte jeg, hvordan brugen af “Big Data” og “datadrevet beslutningsstøtte” kan understøtte virksomheders kommunikation og fører til bedre beslutninger.

Qua bredden af min kommunikationsuddannelse og min erfaring med grafik, design, filmproduktion og web evner jeg at arbejde på tværs af hele kommunikationsfeltet i udarbejdelsen af de bedste løsninger. Jeg har overblik over de mange forskellige medieplatforme og kan inddrage dem i strategiske overvejelser. Jeg har trænet mine analytiske evner og kan konverterer udfordringer til noget så vidt muligt positivt.

Jeg har generelt ja-hatten på og ser udfordringer frem for problemer. Jeg er videbegærlig og følger med i den teknologiske udviklingen inden for kommunikationsfeltet, og jeg orienterer mig generelt inden for de nye trends

Et udsnit af mit kreative arbejde

Se resten af mit portfolio Portfolio